De theorie van de succesdriehoek van het festival schetst drie hoofdlagen van elk festival, en het falen van een laag resulteert automatisch in het mislukken van het festival, net zoals het instorten van een gebouw. Deze laag komt in de fase van de planning. In deze laag identificeren we de inspanningen achter de schermen, en om de omvang van de inspanningen te wegen of het genoeg was of niet, gaat alles terug naar de grootte van het festival en het doel ervan. Elk festival heeft een reden en doel, marketing, musical, eten, film, cultureel, historisch… enz., de lijst gaat maar door, en op basis van het doel bepalen we de omvang van de benodigde inspanning. Even terzijde: alle festivals, ongeacht het doel, zijn in wezen marketingfestivals.